Friday Dec 09, 2022

Mårten Björk om politik och eskatologi

Politik är mer än snabba vallöften. Bakom politiken finns olika ideologier, och dessa präglas av hur man uppfattar världen, livet och tillvaron. I det innefattas också de existentiella frågorna om var vi kommer ifrån och vart vi är på väg, och därmed också de eskatologiska frågorna. En som har arbetat mycket med detta är Mårten Björk, forskare i teologi vid Lunds universitet, kopplad också till universitet i Oxford samt Newmaninstitutet i Uppsala. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320