Thursday Apr 20, 2023

Jayne Svenungsson om apokalyptiska föreställningar

Finns det ett intresse för de eskatologiska frågorna även utanför kyrkan och den kristna tron? Ja, det verkar så, i alla fall om man dömer utifrån det stora forskningsanslag på 50 miljoner kronor som riksbankens jubileumsfond nyligen gav till ett omfattande projekt om apokalyptiska föreställningar. Gäst idag är den som leder detta projekt, Jayne Svenungsson, professor i teologi i Lund.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320